V A R I E T A S . . .

*** Black & White Photography ***
If you choose to reblog, please don't remove artist credits. Thank you!

Edward Weston: Tina Modotti, 1921

Edward Weston: Tina Modotti, 1921

Hide notes

 1. derseiltaenzer reblogged this from varietas
 2. ozachavagmo reblogged this from varietas
 3. caeycalla reblogged this from varietas
 4. ladyglo reblogged this from amospoe
 5. limaotto reblogged this from ilpianobi
 6. marluchy reblogged this from beverleyshiller and added:
  Edward Weston: Tina Modotti, 1921
 7. mateji reblogged this from casabet64
 8. art-centric reblogged this from beverleyshiller
 9. beverleyshiller reblogged this from eclektic
 10. joybearus reblogged this from amospoe
 11. amospoe reblogged this from gentilforte
 12. ilpianobi reblogged this from casabet64
 13. gentilforte reblogged this from casabet64
 14. casabet64 reblogged this from varietas
 15. eclektic reblogged this from bardozone
 16. alecaligari reblogged this from varietas and added:
  Edward Weston: Tina Modotti, 1921
 17. g4gti reblogged this from bardozone